2 thoughts on “ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ – ಹೃದಯ ಮಾತಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ”

  1. ಈ ಹೃದಯದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಗೋಳು ಕಣ್ರೀ !
    ಅದು ಮಾತಾಡೋಗಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ..
    ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತಾ ಹುಂಬತನ ಬೇರೆ 🙂
    ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡು..

Your email address will not be published. Required fields are marked *