2 thoughts on “ಮರೆತೇನೆಂದರ ಮರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ? ಮಾವೋ-ತ್ಸೆ-ತುಂಗ”

  1. ಕಂಬಾರರ ಸರಿಯಾದ ಕವನವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

Your email address will not be published. Required fields are marked *