3 thoughts on “ನೆನಪಿನಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ”

  1. ಪುಟ್ಟನ ಭಾವಪ್ರಪಂಚ, ಜೊತೆಗೇ ತಾಯಿಯ ಭಾವಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನ.

  2. ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಛಂದವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆಯಬೇಡವೆ ಮಾರಾಯ್ತಿ! ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆ 🙂

Your email address will not be published. Required fields are marked *