5 thoughts on “ಡೈರಿ ಹೇಳೆ, ಮುಂದೇನೆ?”

  1. ಕಾಕಾ, ಹೌದು, ಇಂತಹ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರದಿರಲಿ,ದೇವರೆ! ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಅದೇ!

  2. ಬದರಿ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಲೇಖನ ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Your email address will not be published. Required fields are marked *