2 thoughts on “ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿಸುವ ತಿಳಿಸಾರು”

  1. ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು + ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ + ತುಪ್ಪ ಭೋ ಇಷ್ಟ ಕಣಕ್ಕಾ!

    ನೀವು ರಸಂ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾದದ್ದು ನನ್ನ ನಳ ಪಾಕ. ಮೊದಲು ಸಂಬರು ಅಂತಲೇ ಶುರುವಾದರೂ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (+) ಅಥವಾ (-)ಏ… ಯಾಮಾರಿದರೆ ಕೂಟು, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ನೀರು ಹಾಕೀ ಹಾಕೀ ತಿಳಿ ಸಾರೂ… Triveni Rao ಅಕ್ಕ.

  2. ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು+ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ + ತುಪ್ಪ!- ಅಹಾಹಾ!! ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡದೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಾರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟು! 🙂 ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬದರಿನಾಥ್!

Your email address will not be published. Required fields are marked *