5 thoughts on “ಗುರುಪದ ಹಾರ”

    1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಕಾ. ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಾಡಿನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

  1. Madam
    Can u please send the rayara stavana and parvati kalyana to my mail id. Im not getting them anywhere. Thanks.
    Brinda.

  2. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಗುರುಪದಹಾರವನ್ನು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಧನ್ಯವಾದ

Your email address will not be published. Required fields are marked *