ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು – ಓ ಬಂಧುವೇ..

ಚಿತ್ರ – ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು- (೨೦೦೩) ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂಗೀತ – ವಿ.ಮನೋಹರ್ ಗಾಯಕ – ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿ – ಬಂಧುವೇ.. ಓ ಬಂಧುವೇ… ಗಂಗವ್ವಾ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಮಮತೆಯ ಧಾರೆ ಗುರಿಯಿರದೆ ಅಲೆವ ನನ್ನ ಮೂಲವ ತೋರೆ ಯಾವುದೋ ದಡದಿಂದ ಕರೆಯುತಿದೆ ಅನುಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದೋ ಈ ಸೆಳೆತ? ||ಪಲ್ಲವಿ|| ಕಾಡಿನ ಮೌನ Read More