ಮರೆಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ

‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ದಿಂದ ಕುಡಿಯೊಡೆಯಿತು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾವನವಾಯಿತು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಭೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಪುಟ ಪಡೆಯಿತು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ ‘ನಾಗರಹಾವಿನ’ ರಾಮಾಚಾರಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮರೆವುದುಂಟೇನಣ್ಣ? ತುಂಟತನದಲಿ ಮಿನುಗುವ ಕಣ್ಣು ಸಂಪಿಗೆ ಮೂಗು, ಕೆಂಪನೆ ಬಣ್ಣ ಎಡಗೈ ಬೀಸುತ ನಡೆವುದೇ ಚೆನ್ನು ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಣ ಮನೆಯೂ ಬೆಳಗಲು Read More