Day: June 16, 2006

ರಾಮಶಾಮಭಾಮ – ಪದೆಪದೇ ನೆನಪಾದೆರಾಮಶಾಮಭಾಮ – ಪದೆಪದೇ ನೆನಪಾದೆ

ರಾಮಶಾಮಭಾಮ – 2005 ಸಾಹಿತ್ಯ : ಕವಿರಾಜ್ ಸಂಗೀತ : ಗುರುಕಿರಣ್ ಗಾಯಕರು : ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಚಿತ್ರ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಪದೆಪದೇ ನೆನಪಾದೆ ಪದೆಪದೇ ನೆನೆದೆ ಪದೆಪದೇ ಮರೆಯಾದೆ ಪದೆಪದೇ ಕರೆದೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ