Day: November 14, 2006

ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ – ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ?ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ – ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ?

ಚಿತ್ರ – ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ  (೧೯೯೩) ಸಾಹಿತ್ಯ – ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ – ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಗಾಯಕರು – ಬೇಬಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಡು ಕೇಳಿ  ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೇ? ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕು ಬಾನು ಬಯಲಲಿ ತೇಲುತ ತಾನು ಮ್ಯಾಲೆ