Day: September 3, 2009

ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು – ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳುಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು – ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು

ರಚನೆ : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಗಾಯಕ : ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ||ಪಲ್ಲವಿ|| ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಬಂಟರಾಗಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವರು ಉಂಟಾದತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಕತ್ತ ಮೇಲಕೆ ಎತ್ತುವರು ||೧||