Category: ಕಲ್ಯಾಣ್

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ

ಯಜಮಾನ – ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮಯಜಮಾನ – ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ

ಚಿತ್ರ – ಯಜಮಾನ (೨೦೦೦) ಸಾಹಿತ್ಯ – ಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ – ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಗಾಯಕ – ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳೇ ತಂಗಾಳಿ ನೀ ಹೇಳೇ ತಂಗಾಳಿ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳುವೆ ಹೃದಯಾನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ – ಸುಂದರ ಲೋಕವಿದುಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ – ಸುಂದರ ಲೋಕವಿದು

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ – ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಗಾಯಕಿ – ಚಿತ್ರ   ಹಾಡು ಕೇಳಿ – ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಲೋಕವಿದು ಸರಿಗಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚುಕ್ಕಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೊಂದು ಉಂಗುರ ಹಗಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಇರುಳಿಗೆ ನೆರಳಿನ