ನಿರಂತರ – ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್

ಕವಿ: ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಸುಬ್ಬಾಭಟ್ಟರ ಮಗಳು

ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯುಂಟೆ
ರಾಧಾ ಮಾಧವರಿರೊ ತನಕ?
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹಕೆ ಯಾವ ತಡೆ
ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತು ಧನ ಕನಕ?

ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರೇಮ ಸಹ
ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ;
ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ, ಹೊಸ ಬಿನ್ನಾಣ
ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ.

ಕೆಲವರ ಪ್ರೇಮ ಹುಚ್ಚುಹೊಳೆ,
ಕೆಲವರಿಗೋ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಮಳೆ,
ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೇಮ
ಬತ್ತದ ಒಳಸೆಲೆ.

ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಥರ,
ಪ್ರೇಮಕ್ಕುಂಟು ಹಲವು ಥರ,
ದುರಂತವಿರಲಿ, ಸುಖಾಂತವಿರಲಿ,
ಪ್ರೇಮ ನಿರಂತರ.
************

2 thoughts on “ನಿರಂತರ – ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್”

  1. ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಕ್ಕ,
    ಹಾಡು ಚಂದ ಇದೆ.
    ಅಂದ ಹಾಗೆ ‘ ಅಳುವ ಕಡಲೊಳು ತೇಲಿ ಬರುತಲಿದೆ… ‘ ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳಸಿವನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾ?

  2. Shiv says:

    ಸುಂದರ ಕವಿತೆ..
    ಆದರೆ ರ ಸುಬ್ಬಾಭಟ್ಟರ ಮಗಳು, ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಡಿ..ನಮ್ಮ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕನವರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡ್ತಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

ಚಿರಂತನಚಿರಂತನ

ಕವಿ – ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ ಕವನ ಸಂಕಲನ – ಸಖೀಗೀತ ೧ ಆ ಮುಖಾ . . . ಈ ಮುಖಾ ಯಾವ ಗಂಡೊ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣೊ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಚುಂಬಕಾ ಕೂಡಿಸಿತ್ತು ಆಡಿಸಿತ್ತು ಕೂಡಲದೊಲು ನೋಟವಾ ಮೂರು ದಿನದ ಆಟವಾ ೨ ಆ

ಪುತಿನ – ಕತೆಗಾರಪುತಿನ – ಕತೆಗಾರ

ಕವನ – ಕತೆಗಾರ ಕವಿ – ಪುತಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ – ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿ ವೆತೆಗಳ ಕಳೆಯುವ ಕತೆಗಾರ ನಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಭಾರ? ಆವುದು ವಿಸ್ತರ ಯಾವುದು ದುಸ್ತರ ನಿನಗೆಲೆ ಹರ್ಷದ ಹರಿಕಾರ? ಕಪಿ ಹಾರಿತು ಹೆಗ್ಗಡಲನು ಎಂಬೆ ಕಡಲನೆ

ನೀ ಬಂದು ನಿಂದಿಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಾನೀ ಬಂದು ನಿಂದಿಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಾ

ಕವಿ : ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಸಂಗೀತ : ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಗಾಯಕಿ : ಸುನೀತ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಕೇಳಿ ಆತ್ಮನ ಮೊರೆಕೇಳಿ ನೀ ಬಂದು ನಿಂದಿಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಾ ನಲ್ಲ ನೀ ಬಂದಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೊಳೆದಂತೆ